rijm

Beginrijm/alliteratie: gelijkheid van beginklank, met name van beginmedeklinker, op beklemtoonde plaatsen in het vers.
( Liesje leerde Lotje lopen langs de lange lindelaan)

Eindrijm: rijm door de eindklanken der woorden gevormd.

Mannelijk eindrijm (ik ken een kat, die ligt op een mat)

Vrouwelijk eindrijm (ik heb een kater, die ligt nu in het water)

Geleidend eindrijm (ik ken wat kinderen, die mij hinderen)

Assonantie/klankrijm: bepaald soort rijm; klinkerrijm: alleen de klinkers van de beklemtoonde lettergrepen rijmen op elkaar, niet de daaropvolgende medeklinker(s).
(het zwembad is diep, gevaarlijk is het niet)

Rijmschema: een opeenvolging van de rijmen, voorgesteld in een letterschema. (abba, abba)

Maak jouw eigen website met JouwWeb