logboek


verantwoording 
In de bloemlezing gaan de gedichten over Hollandse dingen.
Alle gedichten hebben iets typisch Hollands.
De samenwerking ging goed. We hebben allebei 10 gedichten gezocht.
en er 12 uit gekozen. We hebben allebei 1 gedicht geanaliseerd.
Het project is goed verlopen. En we zijn onze afspraken nagekomen.
logboek
Onderzoekje naar rijm, beeldspraak en stijlfiguren:
we hebben allebei alle betekenissen opgezocht en de beste samengevoegd.
De bloemlezing:
We hebben allebei ongeveer 10 gedichten opgezocht en daar uiteindelijk een selectie van 12 gedichten van gemaakt.
Een analyse van het leukste en het minst leukste gedicht:
We hebben samen de analyse van de 2 gedichten gemaakt.
De creatieve opdracht:
De website is gemaakt door Eise
Logboek en bronnenlijst:
Gemaakt door Eise
Verantwoording:
De verantwoording is gemaakt door Eise en Zakaria.
bronnenlijst
boeken:
'De nederlandse kinderpoezie 1000 en enige gedichten'
'verzamelde gedichten'
 sites:
'www.gedichten.nl'